Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Statystyki

Licznik odwiedzin: 12 867

Dziś odwiedzin: 15. Teraz na naszej stronie: 3 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Budżet

Dochody

Dział 801 Oświata i Wychowanie    10.567,55 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe  10.567,55 zł

§ 0830 wpływy z usług                       732 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  108 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat            116,20 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  8.021,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1.590,35 zł

Wydatki

Dział 801 Oświata i Wychowanie  1.481.076,63 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe  1.469.914,68 zł
wydatki bieżące  1.469.914,68 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 945.311,93 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.161,95

Plan wydatków Szkoły obejmuje wydatki na Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 23 listopada 2017r. godz.: 08:44

Statystyki wyświetleń: 187 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 1 463.

Liczba zmian (edycji): 3. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-63-budzet.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 10 grudnia 2018r. godz.: 09:43Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-63-budzet.html