Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Budżet

Dochody

Dział 801 Oświata i Wychowanie  35.246,78 PLN  
Rozdział 80116 Szkoły zawodowe  35.246,78 PLN

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 18,00 PLN

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  33.820,28 PLN

§ 0830 wpływy z usług 732,00 PLN

§ 095 Wpływy z tutułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 676,50 PLN

Wydatki

Dział 801 Oświata i Wychowanie  1.699.192,96 PLN

Rozdział 80116 Szkoły zawodowe  1.699.192,96 PLN
wydatki bieżące  1.699.192,96 PLN
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.076.722,39 PLN

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.265,12 PLN

Plan wydatków Szkoły obejmuje wydatki na Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 25 maja 2020r. godz.: 12:21

Statystyki wyświetleń: 992 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 7 532.

Liczba zmian (edycji): 6. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-115-budzet.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 14:30Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-115-budzet.html