Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Statystyki

Licznik odwiedzin: 76 520

Dziś odwiedzin: 50. Teraz na naszej stronie: 7 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Budżet

Dochody

Dział 801 Oświata i Wychowanie  35.246,78 PLN  
Rozdział 80116 Szkoły zawodowe  35.246,78 PLN

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 18,00 PLN

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  33.820,28 PLN

§ 0830 wpływy z usług 732,00 PLN

§ 095 Wpływy z tutułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 676,50 PLN

Wydatki

Dział 801 Oświata i Wychowanie  1.699.192,96 PLN

Rozdział 80116 Szkoły zawodowe  1.699.192,96 PLN
wydatki bieżące  1.699.192,96 PLN
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.076.722,39 PLN

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.265,12 PLN

Plan wydatków Szkoły obejmuje wydatki na Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 25 maja 2020r. godz.: 12:21

Statystyki wyświetleń: 202 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 2 793.

Liczba zmian (edycji): 6. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-115-budzet.html
Data wygenerowania wydruku: wtorek, 2 marca 2021r. godz.: 09:33Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-115-budzet.html