Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-pokazmenu-ed32c908.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 23 czerwca 2021r. godz.: 18:57Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-pokazmenu-ed32c908.html