Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Statystyki

Licznik odwiedzin: 193 439

Dziś odwiedzin: 67. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Organy podmiotu oraz kompetencje

Organy podmiotu:
 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Słuchaczy,
 • Rada Szkoły.

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:

Dyrektor Szkoły: mgr Piotr Szwedowski

 • Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Piotr Szwedowski
 • Przewodniczący Rady Słuchaczy:Agata Kwaśnicka
 • Opiekun Rady Słuchaczy: Elwira Betka; Jacek Grygiel

ponadto:

 • Wicedyrektor: mgr Katarzyna Waleska - sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Stanisław Bazylewicz - odpowiada za organizację i przebieg szkolenia zawodowego;
 • Główny księgowy: mgr Magdalena Nowak - ponosi odpowiedzialnośc za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu jednostki;
 • Sekretarz Szkoły: mgr Alicja Maszkowska - prowadzi sekretariat, sprawuje nadzór na pracownikami obsługi szkoły;
 • Kierownik gospodarczy: mgr Magdalena Prostek - prowadzi zamówienia publiczne, kadry placówki, a także pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych;

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły i określa szczegółową organizację pracy szkoły.
Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Radę Słuchaczy tworzą słuchacze Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Przedstawia ona radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach słuchaczy.

Zadania i szczegółowe kompetencje organów, opisane zostały w Statucie Szkoły.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 8 listopada 2023r. godz.: 11:56

Statystyki wyświetleń: 28 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 7 181.

Liczba zmian (edycji): 7. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-126-organypodmiotuorazkompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 13:52Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-126-organypodmiotuorazkompetencje.html