Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Redaktorzy Biuletynu

Zespół Redakcyjny to grupa osób tworząca Redakcję. Odpowiadają oni za publikowanie treści w Biuletynie Informacji Publicznej. W skład Redakcji wchodzą:

Alicja Maszkowska

od: 25.05.2017

Piotr Szwedowski

od: 25.05.2017

Dane kontaktowe i siedziba Redakcji

Podmiot:
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
ul. Ofiar Katynia 25
49-300 Brzeg

Siedziba redakcji:
ul. Ofiar Katynia 25
49-300 Brzeg,
Telefon: 77 416 23 83
Fax: 77 416 23 83

Poczta e-mail:

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-redaktorzy.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 12:46Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-redaktorzy.html