Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Zamówienia publiczne

Wybierz stronę do otwarcia:

 • Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę instalacji teletechnicznych i elektrycznych w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-002/17
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: czwartek, 22 listopada 2018r. godz.: 11:17
  Otwórz stronę
 • Doposażenie pracowni Technika Farmaceutycznego
  Doposażenie pracowni Technika Farmaceutycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: piątek, 15 grudnia 2017r. godz.: 07:24
  Otwórz stronę
 • Doposażenie pracowni Terapii Zajęciowej
  Doposażenie pracowni Terapii Zajęciowej w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: piątek, 15 grudnia 2017r. godz.: 07:23
  Otwórz stronę
 • Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego
  Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: poniedziałek, 24 lipca 2017r. godz.: 10:33
  Otwórz stronę
 • Doposażenia pracowni Kosmetycznej, Terapii Zajęciowej i Masażu
  Doposażenia pracowni Kosmetycznej, Terapii Zajęciowej i Masażu w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: czwartek, 20 kwietnia 2017r. godz.: 13:01
  Otwórz stronę
 • Doposażenie pracowni Protetyka Słuchu - Nowy przetarg
  Ogłoszenie o przetargu - Doposażenie pracowni Protetyka Słuchu w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: poniedziałek, 10 kwietnia 2017r. godz.: 16:10
  Otwórz stronę
 • Doposażenie pracowni Protetyka Słuchu
  Doposażenie pracowni Protetyka Słuchu w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Autor: Piotr Szwedowski. Data publikacji: środa, 1 lutego 2017r. godz.: 12:23
  Otwórz stronę
 • Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont ogrodzenia ZSM w Brzegu"
  Autor: Alicja Maszkowska. Data publikacji: piątek, 8 kwietnia 2016r. godz.: 12:50
  Otwórz stronę

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-listastron-c75c6e43.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 14:09Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-listastron-c75c6e43.html