Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Tryb działania podmiotu w zakresie wykonywania zadań publicznych określony następującymi dyrektywami:
  • ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. Z 1996 r.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół DZ.U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r.);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 413 z 1999 r.);
  • Statutu Zespołu Szkół w Brzegu, nadanego mu jak załącznik do uchwały Nr XXVII/286/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008r.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 27 maja 2015r. godz.: 08:53

Statystyki wyświetleń: 2 122 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-15-trybdzialaniawzakresiewykonywaniazadanpublicznych.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 13:45Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-15-trybdzialaniawzakresiewykonywaniazadanpublicznych.html