Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego

Doposażenie pracowni Higienistki Stomatologicznej, Opiekuna Medycznego i Technika Farmaceutycznego w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Rozstrzygnięcie przetargu część I

Rozstrzygniecie_przetargu_czesc_I.pdf

 

Rozstrzygnięcie przetargu część II i III

Rozstrzygniecie_przetargu_czesc_II_i_III.pdf

 

Zestawienie złożonych ofert

20170717111528.pdf

 

Aktualizacja 12.07.2017 r.

Odpowiedzi_na_pytania_12.07.2017.pdf

Zalacznik_nr_1b_ze_zmianami_z_dnia_12.07.2017_–_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_II.docx

 

Aktualizacja 11.07.2017 r.

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Aktualizacja 10.07.2017 r.

Odpowiedzi_na_pytania_10.07.2017.pdf

Zalacznik_nr_1b_ze_zmianami_z_dnia_10.07.2017_–_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_II.docx

 

Poprzednia wersja

Ogloszenie_nr_545353.pdf

SIWZ.pdf

Zalacznik_nr_1a_–_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_I.docx

Zalacznik_nr_1b_–_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_II.docx

Zalacznik_nr_1c_–_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_III.docx

Zalacznik_nr_2_-_Oferta_-_wzor.docx

Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_-_wzor.docx

Zalacznik_nr_4_-_Przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej_po_otwraciu_ofert_-_wzor.docx

Zalacznik_nr_5_-_Wzor_umowy1.docx

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Piotr Szwedowski
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 24 lipca 2017r. godz.: 10:33

Statystyki wyświetleń: 1042 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 7 541.

Liczba zmian (edycji): 7. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-50-doposazeniepracownihigienistkistomatologicznejopie.oposazeniepracownihigienistkistomatologicznejopiekunamedycznegoitechnikafarmaceutycznego.html
Data wygenerowania wydruku: czwartek, 22 lutego 2024r. godz.: 19:55Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-50-doposazeniepracownihigienistkistomatologicznejopie.oposazeniepracownihigienistkistomatologicznejopiekunamedycznegoitechnikafarmaceutycznego.html