Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Organy podmiotu oraz kompetencje

Organy podmiotu:
  • Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Słuchaczy,
  • Rada Szkoły.

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:

Dyrektor Szkoły: mgr Piotr Szwedowski

  • Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Piotr Szwedowski
  • Przewodniczący Rady Słuchaczy: Elżbieta Kownacka

            Skarbnik: Krzysztof Milczarek

            Sekretarz: Aleksandra Hetel

  • Opiekun Rady Słuchaczy: Jacek Grygiel

ponadto:

  • Kierownik Szkolenia Zawodowego: mgr Katarzyna Waleska - odpowiada za organizację i przebieg szkolenia zawodowego, sprawuje nadzór pedagogiczny;
  • Główny księgowy: mgr Magdalena Nowak - ponosi odpowiedzialnośc za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu jednostki;
  • Sekretarz Szkoły: mgr Alicja Maszkowska - prowadzi sekretariat, kadry placówki oraz sprawuje nadzór na pracownikami obsługi szkoły, a także pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych;

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły i określa szczegółową organizację pracy szkoły.
Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Radę Słuchaczy tworzą słuchacze Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Przedstawia ona radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach słuchaczy.

Zadania i szczegółowe kompetencje organów, opisane zostały w Statucie Szkoły.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 18 kwietnia 2019r. godz.: 12:29

Statystyki wyświetleń: 876 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 6 149.

Liczba zmian (edycji): 5. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-85-organypodmiotuorazkompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 15 sierpnia 2022r. godz.: 17:02Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-85-organypodmiotuorazkompetencje.html