Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Statystyki

Licznik odwiedzin: 22 663

Dziś odwiedzin: 26. Teraz na naszej stronie: 2 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Przeglądasz stronę, która nie jest aktualna
Treść poniżej jest przestarzała i nieaktualna. Przeglądasz wersję strony, która została już zmieniona. Istnieje nowsza wersja tej treści.

Przejdź do aktalnej wersji strony

Kontrole

Ewidencja kontroli:

ROK 2009

Termin kontroli - styczeń 2009 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Badanie w zakresie nadzoru dyrektora szkoły nad wykorzystaniem wyników badań wewnatrzszkolnych oraz wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście poprawy efektów kształcenia

Termin kontroli - maj 2009 r.
Instytucja kontrolująca: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Cel kontroli - Stan techniczny budynku

Termin kontroli - czerwiec 2009 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
Cel kontroli - Wydatki i koszty budżetowe za rok 2008

Termin kontroli - grudzień 2009 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli - Wynagrodzenia nauczycieli, wydatki inwestycyjne i remontowe

ROK 2010

Termin kontroli - maj - czerwiec 2010 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu
Cel kontroli - Techniczne bezpieczeństwo pracy, prawna ochrona pracownika

Termin kontroli - czerwiec 2010 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli - Kontrola wynagrodzeń nauczycieli

Termin kontroli - listopad 2010 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły publicznej zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego

Termin kontroli - grudzień 2010 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Zebranie dokumentacji dotyczącej postępowania wyjaśniajacego w sprawie awansu zawodowego

ROK 2011

Termin kontroli - luty 2011 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Ocena stanu sanitarnego placówki

Termin kontroli - marzec 2011 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu.
Cel kontroli - Sprawdzenie realizacji środków prawnych wydanych

Termin kontroli - marzec - kwiecień 2011r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Cel kontroli - Wydatki i koszty budżetowe, zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług

ROK 2012

Termin kontroli - marzec 2012 r.
Instytucja kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Cel kontroli:

Termin kontroli - marzec 2012 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Ocena stanu sanitarno - technicznego szkoły

Termin kontroli - czerwiec 2012 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli - Pozyskiwanie dochodów i kontrola zarządcza

Termin kontroli - listopad 2012 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Ochrony Inforamcji Niejawnych i Obronności
Cel kontroli - Prawidłowość przestrzegania przepisów O.I.N.

ROK 2013

Termin kontroli - luty 2013 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Ocena stanu sanitarno - technicznego obiektu.

Termin kontroli - maj 2013 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Cel kontroli - Kontrola Problemowa Biuletynu Informacji Publicznej.

Termin kontroli - maj / czerwiec 2013 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Cel kontroli - Kontrola wynagrodzeń pracowników jednostki i inwentaryzacji składników majatkowych

Termin kontroli - październik 2013 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Cel kontroli - Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

ROK 2014

Termin kontroli - luty 2014 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Ocena stanu sanitarno - technicznego placówki

Termin kontroli - grudzień 2014 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEiRP
Cel kontroli - Kontrola realizacji zapisów aneksów do arkuszy organizacji, dokumentacji dotyczącej realizacji praktyk zawodowych oraz kontrola pozyskiwania dochodów w roku 2014

ROK 2015

Termin kontroli - styczeń 2015 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Ewaluacja zewnętrzna problemowa

Termin kontroli - luty 2015 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Ocena stanu sanitarno - technicznego szkoły.

Termin kontroli - marzec 2015 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Audytu
Cel kontroli - Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania procedur w zakresie zamawiania usług do wartości progu zamówień publicznych

Termin kontroli - maj 2015 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu
Cel kontroli - Kontrola wykonywania środków prawnych wydanych po poprzedniej kontroli oraz wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy i przepisów bhp

Termin kontroli - wrzesień 2015 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Kontrola sanitarno inerwencyjna w związku ze zgłoszeniem

Termin kontroli - grudzień 2015 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Kontrola planowa - zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami

ROK 2016

Termin kontroli - kwiecień 2016 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Ewaluacja zewnętrzna problemowa

Termin kontroli - kwiecień/maj 2016 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Audytu
Cel kontroli - Realizacja planu wydatków za 2015r. w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur; rozrachunki z tytułu zobowiązań

Termin kontroli - grudzień 2016 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Cel kontroli - Ocena stanu sanitarno - technicznego szkoły

Termin kontroli - grudzień 2016 r.
Instytucja kontrolująca: Opolski Kurator Oświaty
Cel kontroli - Kontrola w związku z oceną pracy dyrektora

ROK 2017

Termin kontroli - czerwiec 2017 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli - Weryfikacja zgodności SIO oraz organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016

Termin kontroli - wrzesień 2017 r.
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Audytu
Cel kontroli - Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe i pozostałe środki trwałe; sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych z 2016

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 22 listopada 2017r. godz.: 13:00

Statystyki wyświetleń: 236 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 3 053.

Liczba zmian (edycji): 9. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-60-kontrole.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 17 sierpnia 2019r. godz.: 20:02Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-60-kontrole.html