Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Przeglądasz stronę, która nie jest aktualna
Treść poniżej jest przestarzała i nieaktualna. Przeglądasz wersję strony, która została już zmieniona. Istnieje nowsza wersja tej treści.

Przejdź do aktalnej wersji strony

Organy podmiotu oraz kompetencje

Organy podmiotu:
  • Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Słuchaczy.

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:

Dyrektor Szkoły: mgr Marta Polanowska

  • Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Marta Polanowska
  • Przewodniczący Rady Słuchaczy: Grzegorz Bejgier

            Skarbnik: Vanessa Witkowska

            Sekretarz: Natalia Jaszczur

  • Opiekun Rady Słuchaczy: mgr Joanna Żołyńska - Janczyk

ponadto:

  • Kierownik Szkolenia Zawodowego: mgr Katarzyna Waleska - odpowiada za organizację i przebieg szkolenia zawodowego;
  • Główny księgowy: mgr Magdalena Nowak - ponosi odpowiedzialnośc za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu jednostki.

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą i sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły i określa szczegółową organizację pracy szkoły.
Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Radę Słuchaczy tworzą słuchacze Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Przedstawia ona radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach słuchaczy.

Zadania i szczegółowe kompetencje organów, opisane zostały w Statucie Szkoły.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 22 listopada 2017r. godz.: 09:51

Statystyki wyświetleń: 274 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 2 465.

Liczba zmian (edycji): 5. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-52-organypodmiotuorazkompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 17 sierpnia 2019r. godz.: 19:26Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-52-organypodmiotuorazkompetencje.html